FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
09.08.2022 tarihinde yayınlanan 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun 13. sayfasında yer alan görselde; İstidam kısmının "362 Kişi" ibaresi sehven hatalı yazılmıştır. İlgili ibare "462 Kişi" şeklinde düzeltilmiş olup, düzeltilmiş yıllık faaliyet raporu ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama