FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.08.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
09.08.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.08.2022 - 10635
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2022 yılı Bağımsız Denetimi için belirlenen Bağımsız Denetim Firması 09.08.2022 tarihinde Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş, 09.08.2022 tarih ve 10635 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama