FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı Başvurumuzun SPK Tarafından Olumsuz Karşılanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.02.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
170.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015
21.361.256,54
41.465.968,586
194,11764
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015
Nâma
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023
148.638.743,46
288.534.031,414
194,11764
1,00
B Grubu
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
170.000.000
330.000.000,000
194,11764
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
17.02.2022
SPK Başvuru Sonucu
Red
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 170.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %194,11764 oranında 330.000.000 TL arttırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılması işlemine ilişkin olarak, 17 Şubat 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 11.08.2022 tarih ve 2022/40 nolu Sermaye Piyasası bülteni ile olumsuz karşılanmasına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama