FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 03.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle, Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca;

  

-        Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 6 kişiden oluşmasına ve H. Faik AÇIKALIN (Başkan), Gülsüm AZERİ (Üye), Ayşegül BENSEL (Üye), Serdar KIRMAZ (Üye) ve Oğuz SATICI'nın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı Aslı Gülhan SU ATA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmasına,

  

-        Denetim Komitesi'nin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve H. Faik AÇIKALIN (Başkan) ve Gülsüm AZERİ'nin (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,

  

-        Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 5 kişiden oluşmasına ve H. Faik AÇIKALIN (Başkan), Gülsüm AZERİ (Üye), Ayşegül BENSEL (Üye), Serdar KIRMAZ (Üye) ve Oğuz SATICI'nın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,

  

-        Yatırım Komitesi ile Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi'nin sona erdirilmesine ve Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine

  

karar vermiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Kredi Hesaplama