FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
50
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

 

  

KARAR TARİHİ : 12 /08  / 2022

  

KARAR SAYISI : 2022/50

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE

  

 Kurumumuzun 30/06/2022 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu Seri i II-14.sayılı tebliği ile "UFRS " ne göre düzenlenmiş ve Bağımsız denetimden geçmiştir.

  

 

  

a) 30/06/2022 dönemine ait Finansal tablo ve faaliyet raporları  tarafımızdan incelenmiştir.

  

 

  

b) Aracı Kurumdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, rapor önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

  

 

  

c) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu , kar  ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.

  

 

  

    Saygılarımızla,

  

    ALB MENKUL YATIRIM DEĞERLER A.Ş.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Salih ALBAYRAK

  

 Yön.Krl.Bşk.

  

 

Kredi Hesaplama