FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Finans ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı, Fatma Arzu ERGENE'nin kariyerine farklı bir yolculukla devam etme tercihi ile vermiş olduğu istifasının kabulüne;

2. Fatma Arzu Ergene'nin istifası sonrasında Finans ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı'nın "Genel Müdür Yardımcısı, Finans" ve "Genel Müdür Yardımcısı, Tedarik Zinciri" olarak ikiye ayrılmasına;

3. Lastik takviye iş kolumuzda yapının güçlendirilmesi amacıyla Amerika Bölgesi'nin ikiye ayrılarak, "Genel Müdür Yardımcısı, Güney Amerika" ve "Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika" pozisyonlarının oluşturulmasına;

4. Kompozit işkolumuzun da, bölge bazlı ve yüksek katma değerli faaliyet alanlarına odaklanmasını teminen "Kuzey Amerika" ve "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika" Genel Müdürlükleri olarak ikiye ayrılmasına karar verilmiştir. Bu değişiklikler çerçevesinde 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika" görevini sürdürmekte olan Volkan ÖZKAN'ın "Genel Müdür Yardımcısı, Finans" olarak atanmasına,

- Satış Grup Müdürü, "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika" görevini sürdürmekte olan Salih KAHRAMAN'ın "Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika" olarak atanmasına,

- "Global Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İnşaat İş Birimi Lideri" görevini sürdürmekte olan Levent AKPULAT'ın "Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı ve İnşaat İş Birimi Lideri" olarak atanmasına,

- "Global Müşteri Yöneticisi" görevini sürdürmekte olan Doğan SEVİM'in "Genel Müdür Yardımcısı, Global Satış ve Pazarlama" olarak atanmasına,

- "Güney Amerika İşletme Direktörü" rolünü sürdürmekte olan Joao Augusto dos SANTOS'un "Genel Müdür Yardımcısı, Güney Amerika" olarak atanmasına,

- "Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey ve Güney Amerika" rolünü sürdürmekte olan Kadir TOPLU'nun "Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika" olarak atanmasına,

- "Araştırma ve Geliştirme Direktörü, Lastik, Lastik Dışı ve İnşaat" görevini sürdürmekte olan Müge YENMEZ'in "Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika" olarak atanmasına,

- "Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit" rolünü sürdürmekte olan Murat Oğuz ARCAN'ın görevine "Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit Kuzey Amerika" olarak devam etmesine,

- Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerinin alınmasına takiben, İlker ÇALIŞKAN'ın mevcut sorumluluklarına ilave olarak Microtex Composites şirketinin Kordsa entegrasyonunu yönetmekten sorumlu olmasına ve "Genel Müdür Yardımcısı, Strateji, İş Geliştirme ve Entegrasyon" rolü ile İtalya'da çalışmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama