FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
26.07.2022 tarihinde ve saat 18:14:42 de yapmış olduğumuz açıklamamızda;

Şirketimiz Lider Sermayedarı Onur TAKMAK'ın şirketimiz sermayesinde sahip olduğu A Grubu 2.250.000.- TL nominal değerli paylardan 1.209.850,30.- TL nominal değerli kısmına 1.325.000.- TL tutarında haciz uygulandığı öğrenilerek haciz uygulamasının kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulduğu bilgisi verilmiştir.

Haczin kaldırılması için gerekli ödeme yapılmış ve paylar üzerindeki haciz uygulaması kaldırılmış olup 2.250.000.- TL nominal değerli payların tamamı serbest duruma geçmiştir. Bu hususta gerekli belge Lider Sermayedarımız tarafından şirketimize ulaştırılmıştır.

Söz konusu 2.250.000.- TL nominal değerli payların devri ile ilgili çalışmalar aynen kaldığı yerden devam etmektedir.

Yatırımcılarımızın bilgisine  arz ederiz.

Kredi Hesaplama