FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
30/1
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

BORSA İSTANBUL A.Ş.

  

İSTANBUL

  

Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun

  

Karar Tarihi : 12/08/2022

  

Karar Sayısı : 30/1

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

  

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince

  

Sorumluluk Beyanı 

  

a) 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporları ile Konsolide Olmayan ve Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporlarının tarafımızca incelendiğini,

  

b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve

  

c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve raporlardaki diğer finansal konulardaki bilgilerin Bankanın finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

  

 

  

Kabul ve beyan ederiz.

  
                               
 

 

 

R. Süleyman Özdil

 
 

 

 

Osman Arslan

 
 

 

 

Mevlüt Uysal

 

 

 
 

 

 

Yusuf Duran Ocak

 
 

 

 

Osman Bektaş

 
 

Yönetim Kurulu

 

Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı

 
 

Yönetim Kurulu Üyesi,

 

Genel Müdür

 
 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

 

Denetim Komitesi Üyesi

 

 

 
 

Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı

 
 

Finansal Muhasebe     Daire Başkanı

 
  

Kredi Hesaplama