FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 873.193.431,32 TL'den tamamı geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak suretiyle 626.806.568,68 TL artırılarak 1.500.000.000 TL'ye  yükseltilmesine ilişkin ve Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi tadil tasarısının kabul edilmesi kararı ile ilgili yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış olup,  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 27 Temmuz 2022 tarih - 10626 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Şirketimiz Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8
27/07/2022
27/07/2022
10626

Kredi Hesaplama