FİNANS

Özet Bilgi
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
15.08.2022
Genel Kurul Tarihi
15.09.2022
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Akat Mah. Nispetiye Cad. No:33, 34335 Beşiktaş / İstanbul (Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi & Etiler Uygulama Oteli)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
4 - 2021 yıllı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılı üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MMC BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL İLANI GÜNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilan edilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 15 Eylül 2022 Perşembe günü, Saat: 13:00'de, Akat Mah. Nispetiye Cad. No:33, 34335 Beşiktaş / İstanbul (Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi & Etiler Uygulama Oteli) adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul ilan metni, güncem maddeleri, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama