FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

15.02.2022 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulu'muzun 6 ay vadeli toplam 110.000.000- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdiğini duyurmuştuk. Söz konusu kur korumalı mevduat hesabının vadesi bugün (15.08.2022) itibariyle dolmuş olup, hesabımıza 9.221.918 TL tutarında faiz geliri, 25.052.654 TL tutarında kur farkı geliri tahakkuk etmiştir. Toplam 34.274.572 TL tutarındaki faiz ve kur farkı geliri şirket mali tablolarımızda finansal gelirler hesabına yansıtılmış olup, söz konusu etki 30.09.2022 tarihinde sona eren konsolide mali tablolarımızda görülecektir. Vadesi dolan kur korumalı mevduat hesabından geri dönüşü olan anapara, faiz ve kur farkı geliri toplam 144.274.572 TL tutarına ulaşmıştır.

  

  

  

Vadesi dolan Kur Korumalı Mevduat Hesabından sağlanan gelir kaynaklı 7.862.798- TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanmıştır.

  


Şirketimizin 15.08.2022 tarih ve 2022/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 144.274.572 TL tutarında 6 ay vadeli yeni bir kur korumalı mevduat hesabı açılmıştır.

  


Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Kredi Hesaplama