FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilave edilememesi nedeniyle yönetim kurulumuzun 24.06.2022 tarih ve 425 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırım sürecinin ve kararımızın revize edilmesi nedeniyle.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
41.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
59.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029
3.786.589,182
374.450,660
9,88886
1.287.954,350
34,01357
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011
37.213.410,818
3.679.983,620
9,88886
12.657.611,370
34,01357
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
41.000.000
4.054.434,280
9,88886
13.945.565,720
34,01357
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL)
3.402.092,29
Diğer Kar Yedekleri (TL)
652.341,99
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
05.07.2022
SPK Başvuru Tarihi
05.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilave edilememesi nedeniyle yönetim kurulumuzun 24.06.2022 tarih ve 425 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırım sürecinin ve kararımızın aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 13.945.565,72 TL 2021 Yılı karından, 3.402.092,29 TL İştirak Hissesi satış kazancı istisna fonundan, 652.341,99 TL olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam 18.000.000.-TL (% 43,902 oranında) artırılarak 59.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

Artırılan 18.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil edecek her biri 1 TL nominal değerde payların, 1.662.405,01 TL kısmı A grubu nama yazılı 16.337.594,99 TL kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,

Sermaye artırımı nedeni ile esas sözleşmenin 6'cı maddesinin tadiline,

Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı-59.000.000 TL.pdf

Kredi Hesaplama