FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunduğu Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. 

Ekteki gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

Kredi Hesaplama