FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
İsmail TARMAN
186.107.636,25
TRY
12,41
Mehmet Celal GÖKÇEN
25.843.579,25
TRY
1,72

Kredi Hesaplama