FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Uluçınar Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı II.Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki Gelir Tablosu
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Uluçınar Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.  

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama