FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest  Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Vento Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul'a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.08.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24999 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Kredi Hesaplama