FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 17.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde;  


Günümüzde enerjiye olan ihtiyacın artması yanı sıra kullanılan fosil kaynaklı yakıtların sınırlı miktarda olması ve Sürdürebilirlik kapsamında  CO2 emisyonun azaltılması yönündeki hedeflerimiz doğrultusunda; alternatif yakıt kullanımını artırmak üzere "Döner Fırın1 ve Döner Fırın 2 Atık Besleme Sistemi" yatırım süreci başlatılmış olup, bu kapsamda 1.etap yatırımıyla ilgili  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' tarafından onaylanan 5.bölge teşviklerinden yararlanmak üzere 540042 numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmıştır. 

  

Yatırımın  toplam bütçesi 5.100.000 Euro, yatırım süresi ortalama 2 yıldır. 1.etapta  3.300.000 euro bütçeli Döner Fırın 2 Atık Besleme Sistemi yatırımına başlanacak olup, tahmini 1 yılda tamamlanması beklenmektedir. 

 

  

Yapılacak Atık Besleme Sistemi (Fırın1 ve Fırın 2) yatırımı kapsamında, 222.000 ton CO2 emisyonu azaltılması, 103.000 ton yıl yakıt tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.

Kredi Hesaplama