FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2022/39
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

A)              Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan 01.01.2022-30.06.2022 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.

  

B)              Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; yürürlükte bulunan raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan özet konsolide finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporundaki bilgiler;

  

1-     ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, herhangi bir eksiklik içermemekte olup,

  

2-     konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı,

  

 

Bilgilerinize arz olunur.

  

Saygılarımızla,

  

 

  

MELİS VEKİLOĞLU

  

Mali İşlerden Sorumlu Yönetici

  

 

  

DEMET ÖZDEMİR

  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve

  

Denetim Komitesi Başkanı

  

 

  

ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU

  

Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi ve 

  

Denetim Komitesi Üyesi

Kredi Hesaplama