FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/08/2022
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
012
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

01/01/2022-30/06/2022 faaliyet dönemlerine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiştir. Sorumluluk beyanımız aşağıdadır.

  

  

  

a)      Konsolide bağımsız denetimden geçmiş  30/06/2022  tarihli konsolide bilançolar, konsolide gelir tabloları, konsolide ek finansal tablolar,  dipnotları ile döneme ilişkin yıllık  yönetim kurulu faaliyet raporlarının   tarafımızdan incelendiğini,

  

  

  

b)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal  tabloların  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

  

  

c)      Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

  

 

  

 

                       
 

Davut KAYMAZ

 

Yönetim Kurulu Başkanı

 
 

Gökhan KAYMAZ

 

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

 
 

Himmet DİNÇ

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mutlu ÇANAK

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

Celaleddin ARSLAN

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

 

 

Kredi Hesaplama