FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[EPLAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Finansal Durum Tablosu - Özet Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu - Dipnot 2.7. Maddesi
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Hesaplar Arası Sınflandırma
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

18.08.2022 tarihinde kamuya açıklanan 30.06.2022 tarihli sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda; Şirketimiz'in bağlı ortaklığı EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'de diğer ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak gerçekleşen tahsisli sermaye artışından kaynaklanan 132.174.399 TL tutarındaki paylara ilişkin primlerin %63,96'sı olan 84.538.746 TL sehven kontrol gücü olmayan paylarda muhasebeleştirilmiştir. Paylara ilişkin primlerin tamamı ana ortağa ait olduğundan 84.538.746 TL'nin kontrol gücü olmayan paylardan ana ortaklığa ait özkaynaklara transfer edilmesi için konsolide finansal tabloların yeniden düzenlenmesi gereği doğmuştur. Bu açıklama kapsamında, Grup'un toplam özkaynak rakamı değişmeyecek olup, hesaplar arası sınıflandırma yapılacaktır. 

23.08.2022 ÖDA 2022/17

Kredi Hesaplama