FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationAboutNewsOrRumoursAbstract|
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Haberlerde konu edilen, "Niğde İli Ulukışla İlçesi Elmalı Köyü mevkiindeki, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan kompleks cevher madeni (Cu-Pb-Zn) açık ocak işletmesi projesinin, Niğde Valiliğine sunulan PTD (Proje Tanıtım Dosyası) ile ÇED süreci başlatılmıştır" açıklamasındaki başvurumuz; Maden Kanunu 7.Maddesi uyarınca ilgili madencilik faaliyetlerinde izinlerin alınması, temdit ve ruhsat geçerliliklerinin sağlanabilmesi için, sahadaki mevcut veriler ışığında yapılan bir başvurudur. Ülkemiz madencilik mevzuatı ve yasal süreç kapsamında, her ruhsat sahamız için benzer şekilde rapor ve izin çalışmaları yapılmaktadır.

Kamu oyunun bilgilerine sunarız

saygılarımızla

Kredi Hesaplama