FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[VERTU, VERUS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationAboutNewsOrRumoursAbstract|
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve Grup Şirketlerimizin de adının geçtiği asılsız haberlere ilişkin açıklama gereği ortaya çıkmıştır.

Söz konusu haberlerde adı geçen Prof. Dr. Ünsal Ban, grup şirketlerimizden Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluşunda yönetim kurulu üyesi olarak yer almıştır. Bilindiği üzere Eski TTK döneminde anonim şirketlerde asgari beş ortak şartının yanında, yönetim kurulu üyelerinin de pay sahibi olma zorunluluğu bulunduğundan Prof. Dr. Ünsal Ban da 10 TL nominal değerli 10 adet sembolik pay sahibi olmuştur. Daha sonra Prof. Dr. Ünsal Ban 12.02.2014 tarihinde 10 adet sembolik payını devretmiş ve şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. O tarihten bu yana geçen yaklaşık sekiz yıl aşkın süre boyunca da Grubumuz ile Prof. Dr. Ünsal Ban arasında hiçbir ilişki söz konusu olmamıştır. Buna rağmen söz konusu haber ve yazı içeriklerinde 8,5 yıl öncesine ait 10 TL nominal değerli paylar üzerinden Grubumuzun büyüme süreci ve güncel yatırımları ile Prof. Dr. Ünsal Ban arasında bağlantı kurulmaya ve grubumuz üzerinde şaibe oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez bir durumdur.

Yine söz konusu haber ve yazı içeriklerinde yer alan Investco Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısına yönelik iddialar tamamen gerçek dışı olup, halka açık ve payları borsada işlem gören bir şirket olarak Investco Holding A.Ş'nin başta ortaklık yapısı olmak üzere tüm kayıtları şeffaftır ve kamuya açıktır.

Şirketimiz Investco Holding A.Ş. 1 Mart 2022 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, yine söz konusu haber ve yazı içeriklerinde adı geçen Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Borsa'da işlem gören halka açık şirketlerdir. Söz konusu halka açık şirketlerin binlerce yerli/yabancı yatırımcısı bulunmaktadır. Ayrıca Investco Grubu söz konusu halka açık ve diğer iştirak ettiği şirketler yaklaşık 1.300 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik haberlerin suç oluşturacağını hatırlatır, grubumuza yönelik haksız ve mesnetsiz bir algı oluşturmaya yönelik yayınlara ilişkin olarak gerek grubumuzun gerekse de yatırımcılarımızın haklarını korumak adına her türlü yasal başvuru hakkımızın saklı olduğunu beyan ederiz.

Saygılarımızla


INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Kredi Hesaplama