FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2021 4. Çeyrek
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum Tablosu(Bilanço)-Gelir Tablosu-Nakit Akış Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Başlığın Sehven Yanlış Yazılması
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

18.02.2022 tarihinde yayınlanan 2021 4. çeyrek bağımsız denetim raporumuzda bulunan finansal tabloların (Finansal Durum Tablosu(Bilanço)-Gelir Tablosu-Nakit Akış Tablosu) başlık kısımlarında yer alan 'Bağımsız Denetimden Geçmemiş' ibareleri sehven yazılmış olup 'Bağımsız Denetimden Geçmiş' olarak revize edilecektir. Değişikliğin sayısal bir etkisi olmayıp Dönem Net Karına veya Zararına Etkisi bulunmamaktadır.


Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kredi Hesaplama