FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
49.441.217
Ulaşılacak Sermaye (TL)
125.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029
3.786.649,72
5.786.966,050
152,82549
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029
Nâma
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011
45.654.567,28
69.771.816,950
152,82549
B Grubu
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
49.441.217
75.558.783,000
152,82549
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
11.08.2022
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
69.091.830,09
Geçmiş Yıl Karları (TL)
6.466.952,91
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
14.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
04.08.2022
SPK Başvuru Tarihi
14.06.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
04.08.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
15.08.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
12.08.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
08.09.2022
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 04.08.2022 tarih 40/1137 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 09.08.2022 tarih E-29833736 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirlmiştir.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 23.08.2022 tarihinde Sermaye Artırımının tescili için yapmış olduğumuz başvuru Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 08.09.2022 tarih ve 10656 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş 12.09.2022 tarhinde tarafımızada bildirilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Üst Yazı.pdf
EK: 2
İhraç Belgesi.pdf
EK: 3
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama