FİNANS

Özet Bilgi
2021 Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
08.08.2022
Genel Kurul Tarihi
12.09.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Dudullu OSB Mah.İmes-501 Sk.No: 2 34776 Bof Hotels Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
2 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 - 2021 Yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin ,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,pirim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin, alınan yönetim kurulu kararının onaya sunulması
10 - Şirketin 2021 Yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarına ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi
11 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2021 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek,ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - II.17.I.Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine,üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
14 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
G.K 2021 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekaletname GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizi 2021 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.09.2022 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dökümanlar ekte yer alan pdf dosyasında bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla...

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İmzalı Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
2021 G.K. Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Kredi Hesaplama