FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Sunucu Temini
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
22/06/2022
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/06/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
12/09/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
En avantajlı fiyat teklifi verilerek ilgili ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
11.299.894 TL (KDV Hariç)
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
11.299.894 TL (KDV Hariç)
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
4,06% (31.12.2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

22.06.2022 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Sunucu" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 12.09.2022 tarihinde 11.299.894,00 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarih ve 2022/21 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama