FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.09.2022 tarihinde saat 17:00'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

  

Denetimden sorumlu komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Hüseyin Kocabıyık'ın seçilmesine, komiteye Sn. Mehmet Cemal Öztaylan'ın Başkanlık etmesine,

  

Kurumsal Yönetim Komitemiz için yine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Cemal Öztaylan, Sn. Hüseyin Kocabıyık ve Sn. Musa Karaca' nın seçilerek bu komiteye Mehmet Cemal Öztaylan'ın başkanlık etmesine,

  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun seri Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile düzenlendiği üzere "Kurumsal Yönetim Komitesinin", "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesinin" görevlerini de üstlenmesine,

  

Türk Ticaret Kanunu'nun 378.maddesi ve SPK'ın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken saptanması komitesi için Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Hüseyin Kocabıyık'ın seçilmesine ve komiteye Sn. Mehmet Cemal Öztaylan'ın başkanlık etmesine,

  

Komite Başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

  

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama