FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketin bulunduğu sektördeki konumunu güçlendirmek veya büyüme stratejisi kapsamında yurt içi veya yurt dışındaki farklı sektörlerdeki büyüme opsiyonlarının, stratejik işbirliği alternatiflerinin değerlendirilmesi ve stratejik ortak bulma konularında ANKADEA Danışmanlık A.Ş.'nden danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin olarak 21.09.2020 tarihinde imzalanan ve aynı tarihte yapılan özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan sözleşme, 15.09.2022 tarihinde taraflarca imzalanan Fesih ve İbra Protokolü uyarınca 21.09.2022 tarihi itibariyle sona erecektir.

Kredi Hesaplama