FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan "NDA Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi" nin unvanı NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.

Adresi Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No 37/4 Kağıthane – İstanbul adresinden Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No 37 İç Kapı No 75 Kağıthane – İstanbul adresine taşınmıştır.

Şirketin başlıca amaç ve konusu ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sigorta faaliyetine aracılık etmek olarak değiştirilmiştir.

Sözkonusu değişiklikler İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.09.2022-10663 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. İlgili gazete metni ekte yer almaktadır. 

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama