FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") eki olan kurumsal yönetim ilkelerinden ("İlkeler") 3.5. no'lu madde gereğince hazırlanan "Etik Politika"nın ve aynı Tebliğ İlkelerinden 3.1.2. no'lu madde gereğince hazırlanan "Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası"nın ekli şekilde onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmasına karar vermiştir. 

Kredi Hesaplama