FİNANS

Özet Bilgi
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN SPK BAŞVURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL)
660.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013
431.559.120
228.440.880,000
52,93385
1,00
BASCM, TREBASC00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
431.559.120
228.440.880,000
52,93385
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
18.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
02.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
05.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
20.09.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 431.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik 18.07.2022 tarih ve 172 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan esas sözleşme tadiline yönelik uygun görüşlerin alınması müteakip Şirketimizin 05.09.2022 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve şirket sermayesinin bu suretle 431.559.120 TL'den bedelli (nakden) olarak 660.000.000 TL'ye artırılması genel kurul tarafından onaylanmıştır.

Sermaye artırımına yönelik olarak, bugün (20.09.2022) ekteki (taslak) izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izahnamenin onaylanması halinde, yeni pay alma haklarının kullanımına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan sermaye artırımına ilişkin izahnamenin ilanını takip eden 10 gün içerisinde başlanması zorunlu olup, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulacaktır. Halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanabilmek için öncelikle yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak şekilde Şirket'e müracaat ederek, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımızca fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse senetleri, yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullanımına konu olmayacak ve borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Bastas Cimento İzahname (SPK Onayına Sunulan).pdf

Kredi Hesaplama