FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_ChangeOfFundTitleAbstract|
Fon Unvan Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PreviousFundTitle|
Eski Unvan
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
oda_NewFundTitle|
Yeni Unvan
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
oda_RegistryDateOfTitleChange|
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/11/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
ABE kodlu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanın değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda Fonun unvanı 01.11.2022 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olacaktır.

Kredi Hesaplama