FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince,

    

Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyon sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak Ahmet Necip Koçak'ın, Yatırımcı İlişkileri Bölüm görevlisi olarak Öztürk Keskin'in atanmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama