FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
12.08.2022
Genel Kurul Tarihi
07.09.2022
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. No:2 D:1 Maltepe/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
5 - Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
7 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İlan.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün şirket merkez adresinde gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmediği Olağan Genel Kurul toplantısında;

2021 yılına ilişkin bilanço ve Kar-zarar hesapları oy çokluğu ile red edilmiştir.

Şirket yönetim kurulunun 2021 yılı faaliyetlerinden ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu oy çokluğu ile 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmemişlerdir.

Ardus Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi ile Global Yatırım Holding Anonim Şirketi temsilcisi Av. Uğur AYDIN karar muhalefetlerini dile getirip yazılı olarak divan heyetine sunmuş tutanağa eklenmiştir.

Kar pay dağıtılmayacağına dair yönetim kurulu kararı hakkında genel kurula bilgilendirme yapıldı.

2022 yılı için denetçi olarak PKF Aday Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. firması genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
21.09.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07.09.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama