FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Hamiline
1010276
TRY
1010276.17
TRY
1,94
Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
50989724
TRY
50989723.83
TRY
98,06
Seçim Yapınız
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Oswe Real Estate GMBH
Gayrimenkul
2000000
1480000
EUR
74
Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşl. A.Ş.
Gayrimenkul
100000000
100000000
TRY
100

Kredi Hesaplama