FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 18.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan 01.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporunda; İştiraki Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. portföyünde yer alan taşınmazların listelendiği 2.10.2 maddesinde İstanbul İli Beşiktaş İlçesi 1463 Ada 144 Parselde Kain Arsa hakkında bilgilendirmeye sehven yer verilmemiştir.

  

Söz konusu arsa, şirketimizin aktifleri içerisinde doğrudan yer almamakta olup, iştirakimiz "Güney İstanbul Yatırım ve İşletme A.Ş." nin portföyünde yer almaktadır. Bununla beraber söz konusu arsa, şirketimizin yine aynı tarihte yayınlanan 01.01. 2022 – 30.06.2022 dönemi Konsolide Mali Tablolarında "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" dipnotunda listelenmiş ve gerekli bilgilere yer verilmiştir.

Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.

  

Saygılarımızla…

Kredi Hesaplama