FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
22.09.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz (Şeker Gayrimenkul  Yatırım Ortaklığı A.Ş.) tarafından halka arz kapsamında fiyat istikrarının  sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında geri alınmış olan toplam  21.000.000 adet paydan kalan 14.000.000 adet paydan 3.250.000 adet payın satışı 22.09.2022 tarihinde 1,41-1,44 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte fiyat istikrarı kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 22.09.2022 tarihi itibariyle % 1,32'e  düşmüştür. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla, 

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEGYO
22/09/2022
250.000
% 0,03073
1,41
% 1,69
92.500
Yoktur
SEGYO
22/09/2022
500.000
% 0,06146
1,42
% 1,629
190.000
Yoktur
SEGYO
22/09/2022
1.885.675
% 0,23178
1,43
% 1,397
735.413
Yoktur
SEGYO
22/09/2022
614.325
% 0,07551
1,44
% 1,321
245.730
Yoktur

Kredi Hesaplama