FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 31.912.500 TL çıkarılmış sermayesinin %135 oranında bedelsiz olarak 43.087.500 TL artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin, Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi sonucu güncellenen esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1
05/02/2019
11/02/2019
9764
2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
02/04/2019
08/04/2019
9804
6
04/04/2019
10/04/2019
9806
6
31/07/2019
06/08/2019
9884
6
26/12/2019
02/01/2020
9985
2,3,13
15/03/2021
18/03/2021
10290
6
14/02/2022
14/02/2022
10516
6
23/09/2022
23/09/2022
10667

Kredi Hesaplama