FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi
7 YIL

Kredi Hesaplama