FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_NotificationRegardingTheIndexFollowedByFundAbstract|
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 3 Ekim 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Kredi Hesaplama