FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
AKBNK, BUCIM, IHLAS, MMCAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
AKBNK
1
AKBANK T.A.Ş.
E
AHMET BALAL
84,765
AKBNK
2
AKBANK T.A.Ş.
E
MEHMET NACİ ŞENTABAK
155,969
BUCIM
3
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
E
AHMET İHSAN ARGUN
77.564,350
BUCIM
4
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
E
ALİ HARUN ARGUN
77.564,349
BUCIM
5
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
E
RECEP HAYDAR ARGUN
77.564,349
IHLAS
6
İHLAS HOLDİNG A.Ş.
E
GÜLSEREN USLU
239.900,000
MMCAS
7
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
E
GÜLSEREN USLU
106.116,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama