FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2012
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun, "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası"nın gözden geçirilerek revize edilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen toplantısında;

   • Üst düzey yöneticilere yapılacak prim ödemelerinin bir kısmının yine belirli performans hedefleri çerçevesinde hisse senedi olarak yapılabilmesine olanak sağlayacak bir sistemin/planın oluşturulması için çalışma başlatılmasına,

   • Bu kapsamda Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası"nın ekte yer aldığı şekilde revize edilmesine, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.

Çalışanlara Şirketin refahından doğrudan bir pay verilmesinin, çıkarlarının Şirket ve hissedarlarının çıkarlarıyla daha yakından özdeşleşmesini sağlayacağı, böylece Şirket adına çabalarını artıracağı ve Şirkette kalma isteklerini güçlendireceği beklenmektedir.

Teşvik edici hisse prim sisteminin çalışanların Şirketin uzun vadeli hedeflerine daha fazla odaklanmalarını sağlaması da beklenmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Kredi Hesaplama