FİNANS

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Derlüks Yatırım Holding A.Ş., Ana Sözleşmesinin 3.maddesindeki amaç ve konusuna uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu, sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarında başarılarını artırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini sağlamak , oluşabilecek riskleri azaltmak, şirketler arasında sinerjiyi artırarak katma değer ortaya çıkarmak ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları oluşturarak mali külfeti azaltmak ve bu şirketlerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Holding, TFRS 10 kapsamında Yatırım İşletmesi olarak yatırımlarını yönlendirmektedir.

Şirketin, başlıca mevcut yatırımları giyim eşyaları üretimi ve pazarlaması, gıda ve gıda dışı tüketim malları dağıtım ve pazarlaması, yenilebilir enerji sektörlerini içerecek şekilde çeşitlendirilmiştir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu: RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Telefon : +90 212 370 07 00

Kredi Hesaplama