FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract|
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_FundTotalExpenseRatioAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
oda_AnnualMaximumFundTotalExpenseRatio|
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
oda_MaximumFundTotalExpsenseRatioThatFallToRelatedPeriod|
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
oda_FundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod|
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 6,5119
oda_NetFundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod|
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 6,5119
oda_RefundAmountIfAny|
Varsa İade Tutarı (TL)
0
oda_RefundAmountForThePeriodIfAny|
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
oda_RefundAmountInThePreviousPeriods|
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
oda_AmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1227381,21
oda_RatioOfTheAmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 18,56
oda_DistributionOfFundTotalExpensesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
oda_AnnualManagementFee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 18,56
oda_Founder|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Kurucu (%)
% 18,56
oda_PorfolioDepository|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
oda_Manager|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Yönetici (%)
% 0
oda_FundDistributor|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
oda_Other|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Diğer (%)
% 0
oda_IntermediaryCommissions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 80,65
oda_FeesforDepositoryServices|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,34
oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseOtherExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
d) Diğer Giderler (%)
% 0,46
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

SFA - Statech Portföy Alpha Serbest Fon'un Serbest Fon olması dolayısıyla Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı zorunluluğu bulunmamaktadır.

2022 3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı bilgilerinize sunulur.

Kredi Hesaplama