FİNANS

Özet Bilgi
Yurt içinde borçlanma aracı ihracı konusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
17.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı
1.200.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17 Ekim 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden; 1. 1.200.000.000 TL (Bir milyar iki yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, 2. İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, Söz konusu karar kapsamında gerçekleştirilecek olan borçlanma aracı ihraçlarında, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.‘de işlem görmesi ve bu çerçevede borçlanma aracı ihraç işleminde aracılık hizmeti almak üzere Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme akdedilmesi de dahil olmak üzere konuya ilişkin tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

Kredi Hesaplama