FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa  İstanbul A.Ş.'nin, 25.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12081 sayılı  olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına istinaden,

 

Sermaye Piyasası  Kurulu'nun 11.15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz  payları (KUTPO) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi  ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

 


 

Saygılarımızla,

 

Kütahya Porselen Sanayi A. Ş.

Kredi Hesaplama