FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
15
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun kamuya açıklanması uygun bulunan 31.10.2022 tarih ve 15 sayılı kararı ile;

  

Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca düzenlenmiş Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun;

a)  Tarafımızca incelendiğini,

b)  Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)  Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,


  

Kabul ve beyan ederiz.  GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Recai Kesimal                                                                            Mustafa Tuğlu

Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür                             Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür Yrd.


İsmail Barınır                                                                            Caner Atik

Denetim Komitesi Başkanı                                                    Denetim Komitesi Üyesi

Kredi Hesaplama