FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_PartialOrCompleteSuspensionOrImposssibilityOfOperationsAbstract|
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfSituationOccured|
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Antalya DPC Şubesi'nin faaliyetlerinin sona erdirilmesi
oda_InformationAboutOperationsSupendedOrBecameImpossible|
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Antalya DPC Şubesi'nin faaliyetlerinin sona erdirilmesi
oda_ReasonOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması da göz önüne alındığında, Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması
oda_DecisionDateOfAuthorizedBodyIfExits|
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
31.10.2022
oda_ValidityDateOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
03.12.2022
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalProductionOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması nedeniyle Şirketimizin basım kapasitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalSalesOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Şirketimizin toplam satışları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.
oda_ShareOfPartiallySuspendedOperationsInTotalProductionAndSalesOfCompany|
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Kısmen durdurma söz konusu değildir.
oda_NumberOfPersonnelWhoseEmploymentContractsWereOrWillBeTerminated|
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
37
oda_TotalAmountOfSeveranceAndTerminationPaysThatWasOrWillBePaid|
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
6.577.179,61.-TL.
oda_PrecautionsTookIntoConsiderationByCompanyManagement|
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirket yönetimi, söz konusu tesiste basım faaliyetini durdurmadan önce herhangi bir basım ve satış kaybı yaşanması ihtimaline karşı önlemlerini daha önceden planlamıştır.
oda_ConditionsRequiredForGoingIntoOperationAgain|
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yeniden faaliyete başlanmayacaktır.
oda_ExpectedDateToBeginOperations|
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Yoktur
oda_EffectsOnContinuityAssumptionOfCompany|
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite ve verimlilikle basım faaliyeti yapılabileceğinden işletmenin süreklilik varsayımında önemli bir etki oluşturmayacağı değerlendirilmektedir
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla 03.12.2022 tarihi itibarıyla, Yenigöl Mah., Serik Cad., N80 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Antalya DPC Şubesi'nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.

  

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.


Kredi Hesaplama