FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Dönem Net Karının(Zararının) Dağılımında Ana Ortaklık Payları Yerine Kontrol Gücü Olmayan Paylarda belirtilmesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

28.10.2022 tarihinde KAP'da yayınlanmış finansal rapor bildiriminde; Kar  veya Zarar tablosu "Dönem Karının (Zararının) Dağılımı" başlığı altında  yer alan "Ana Ortaklık Payları" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar"  kalemlerine yapılan girişler sehven yer değiştirilerek yapılmıştır.  İlgili kalemlere ilişkin düzeltmeler yapılarak finansal raporlar tekrar  yayınlanmakta olup söz konusu düzeltmelerin ilgili döneme ilişkin net  dönem karı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

Kredi Hesaplama