FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Nuriye Eftelya TAŞDEMİR
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
24.03.2022
0 212 344 12 88
eftelya.tasdemir@metroyatirim.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Musa MUTLU
Yatırımcı İlişkileri Elemanı
01.11.2022
0 212 344 12 88
musamutlu@avrasyagyo.com.tr

Kredi Hesaplama